Revision & Valberedning

Valberedning & Revisionen 2021

Valberedning 1


Gisela Nilsson

Mail


Revisor


Per-Anton Ohlson

MailValberedning 2Mail


Revisorsuppleant


Lars "Masse" Sommarin

Mail


Valberedningens ansvar:


Inför ett årsmöte i en förening ska Styrelse väljas av medlemmarna. Valberedningen har i uppgift att ge ett förslag som medlemmarna kan anta eller förkasta. Helt eller delvis.


Det är alltså varje medlems rätt att föreslå personer till valberedningen eller direkt på Årsmötet. Föreslagen person MÅSTE dock vara tillfrågad och villig att anta styrelseuppdraget.


Efter att Styrelsemedlemmar valts på årsmötet kallar Styrelsen till ett sk konstituerande möte. På detta möte tillfrågar Styrelsen personer som de vill se som Officers.

Copyright © hoghbg 2017